• Ubuntu 18.04 安装 PostgreSQL和简单使用

    Ubuntu 18.04 安装 PostgreSQL安装命令:sudo apt-get install postgresql启动PostgreSQL服务sudo service postgresql start创建PostgreSQL用户和数据库sudo -u postgres -i createuser -P --superuser odoo创建odoo数据库createdb odoo -U odoo -W

    Linux 4121 人阅读 0 条评论